Lemondási Feltételek

Lemondási Feltételek

Lemondási Feltételek

Lemondási Feltételek

A Heppen.place online piactéren lehetőséged van a foglalás lemondására. Kérjük figyelmesen olvasd át az alábbiakat.

Bérlőre vonatkozó lemondási feltételek:

Amennyiben a Bérlő a foglalást lemondja, ilyennek tekintve, amennyiben a helyszínen nem jelenik meg vagy a helyszínt nem veszi birtokba, az alábbi táblázat szerinti díjat köteles megfizetni:

Napok száma Lemondási díj a bérleti díj Minimum
60 nap+ 0%-a - Ft
45-59 10%-a 5 000 Ft
30-44 15%-a 15 000 Ft
29-15 50%-a 15 000 Ft
8-14 80%-a 15 000 Ft
0-7 100%-a  

 

Bérlő a lemondást közvetlenül külön-külön a Partner és a Szolgáltató részére is köteles megküldeni – a Szolgáltató a részére megküldött lemondást nem továbbítja a Partner felé. Lemondás esetén a Szolgáltató nem köteles a Jutalékot (Jutalék összegével megegyező összeget) a Partner részére visszafizetni.

Bérlő általi lemondás esetén a Szolgáltató a Bérlő lemondást tartalmazó nyilatkozatának (ilyennek tekintve az e-mail útján megküldött vagy a Partner által továbbított nyilatkozatot is) kézhezvételét követő [15] napon belül a Bérlő részére visszafizeti a fenti táblázat szerinti összeget, míg a fennmaradó részt (kivéve Jutalék) a Partner részére megfizeti.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy lemondás esetén a Szolgáltató jogosult a Jutalékot (Jutalék összegével megegyező összeget) megtartani, és a Bérlő és a Partner a Jutalék összegével megegyező összeg egymás közötti elszámolására köteles a fenti táblázat szerint.

Bővebb információ és a további részletek az Általános Szolgáltatási Feltételekben található.

Partnerre (bérbeadóra) vonatkozó lemondási feltételek:

Amennyiben a Partner a foglalást lemondja, a lemondást közvetlenül külön-külön a Bérlő és a Szolgáltató részére is köteles megküldeni – a Szolgáltató a részére megküldött lemondást nem továbbítja a Bérlő részére.

Partner általi lemondás esetén a Bérlő jogosult a befizetett bérleti díj teljes összegére, melyet Szolgáltató - a Partner lemondását tartalmazó nyilatkozat (ilyennek tekintve az e-mail útján megküldött vagy a Bérlő által továbbított nyilatkozatot is) kézhezvételét követő 5 napon belül a Bérlő részére visszautal.

Szolgáltató súlyos szerződésszegésnek minősíti azt, hogy ha Partner 90 napon belül egynél több alkalommal lemondja a Bérlő által előre kifizetett fogalalást.

Bővebb információ és a további részletek az Általános Szolgáltatási Feltételekben található.


Szolgáltatások